L10 Barkod Sistemi

l10barcode eng

Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Barkod Satın Alma

Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Barkod Satın Alma

Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Barkod Satın Alma

Türkiye Odalar Birliği (TOBB) Barkod Satın Alma

TOBB barkod satın alma işlemi, ürünlerinizi tanımlamak ve ticaret yapmak için önemli bir adımdır. Türkiye’de barkod almak için GS1 Türkiye’ye üye olmanız gerekmektedir, bu organizasyon küresel standartlara dayalı çözümler geliştiren, tarafsız bir kuruluştur. GS1 standartları, işletmelerin verileri aynı şekilde tanımlamasına, toplamasına ve paylaşmasına olanak tanır​​.

Barkod satın almak için öncelikle Ticaret Odası veya Esnaf Sanatkarlar Odasına kayıtlı olmanız gerekmektedir. Türkiye’deki barkod sistemini yöneten ana kuruluş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesindeki Milli Mal Numaralama Merkezi’dir. Bu merkez üreticilere, ithalatçılara, ihracatçılara ve dağıtıcılara EAN-UCC sistemini kullanarak benzersiz bir barkod numarası tahsis etmektedir​​.

TOBB Barkod Satın Almak İçin Gerekli Evraklar

Barkod satın alabilme başvurusu için gerekli evraklar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’ne bağlı olan Milli Mal Numaralama Merkezi’ne yapılacak başvurular için özel olarak belirlenmiştir. Başvuru yapmak isteyen firmaların barkod satın alabilme sürecini başlatmak için aşağıdaki evrakları hazırlamaları gerekmektedir:

  • Noter onayından muaf olan vekaletnamenin aslı doldurulmalıdır.
  • Firmaya ek olarak sunulan taahhütname doldurularak notere onaylattırılmalıdır.
  • Firmanın bağlı bulunduğu odadan (Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf Odası vb.) aktif olarak faaliyette olduğunu belirten güncel faaliyet belgesi (Oda Sicil Kayıt Sureti) alınmalıdır.
  • Firma muhasebecisinden ıslak kaşe onaylı olarak alınacak son yıla ait bir gelir dökümü.
  • Şayet firma yeni kurulmuş ise Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi alınmalıdır.
  • Şayet firmanın hiç geliri yok ise “firmanın hiçbir gelirinin olmadığını yazan” boş gelir tablosu örneği alınmalıdır.
  • Ticaret Sicil Gazetesi aslı alınmalıdır.
  • Gelir tablosundaki brüt satışlara göre TOBB Resmi Hesapları’na ödenmesi gereken harç miktarının ödenti dekontunun aslı alınmalıdır​​.

Başvuru süreci ve gereken evraklar hakkında daha detaylı bilgi için ilgili kurumla doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Bu süreç firmaların ürünlerini etkin bir şekilde piyasaya sürmeleri ve tedarik zinciri boyunca takip edilebilirlik sağlamaları için önemli bir adımdır.

Tobb barkod satın almak için gerekli belgeler
Tobb barkod satın almak için gerekli belgeler

Özet

TOBB barkod satın alma süreci, firmaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Milli Mal Numaralama Merkezi’ne başvurarak ürünlerine özel EAN-UCC numaraları alabilmelerini sağlar. Bu başvuru için gerekli evraklar arasında noter onaylı taahhütname, güncel faaliyet belgesi ve gelir dökümü gibi dokümanlar bulunmaktadır​​.

5/5 - (1 vote)
L10 Barkod İçerik Ekibi

L10 Barkod İçerik Ekibi

Barkod ve otomasyon sistemleri üzerine ziyaretçilerimize bilgi vermek amacıyla hizmet ediyoruz.

Kategorilerdeki İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

0 552 692 06 72